Matka to najważniejsza osoba w życiu człowieka, bez względu na to ile ma się lat. Około 4 % osadzonych w polskich więzieniach to kobiety. W większości są matkami. Bez wątpienia dla kobiet przebywających w warunkach izolacji i ich dzieci to trudny czas.

Jednym z najważniejszych elementów oddziaływania na skazanych, obok pracy, nauczania, czy terapii, jest podtrzymywanie kontaktów z rodziną. W tym celu, oprócz przysługującego osadzonym kodeksowego prawa do utrzymywania więzi z najbliższymi poprzez widzenia, korespondencję czy rozmowy telefoniczne, Służba Więzienna realizuje liczne programy integracji rodzin. W wielu jednostkach penitencjarnych realizowane są dodatkowe widzenia w postaci imprez organizowanych dla skazanych kobiet i ich dzieci.

Macierzyństwo w zakładzie karnym

Wiele kobiet wychowanych w dysfunkcyjnej rodzinie nie jest przygotowanych do roli matki, bo skąd miały czerpać wzorce? Są sfrustrowane, nie wiedzą jak się zachować, gdy dziecko płacze, nie potrafią rozpoznać jego potrzeb. Tak tworzy się zamknięty krąg, kolejne pokolenie powiela zachowania rodziców. Stąd w więzieniach realizowane są programy, które mają sprawić, aby patologie nie powtarzały się. Programy mają na celu przede wszystkim rozwijanie u skazanych kompetencji rodzicielskich oraz utrzymanie i wzmacnianie więzi rodzinnych. Poprzez cykl warsztatów, wykładów i zajęcia z psychologami, matki zdobywają wiedzę i umiejętności, które przybliżają im odpowiedzialne rodzicielstwo. Programy realizowane przez Służbę Więzienną mają także na celu zmniejszenie cierpienia matek na co dzień pozbawionych kontaktu ze swoimi dziećmi.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu i Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonują Domy dla Matki i Dziecka. Zazwyczaj w maju z okazji Dnia Matki organizowane są spotkania rodzinne. W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu z tej okazji od ponad dwudziestu lat odprawiana jest uroczysta msza święta w intencji wszystkich matek. Zwykle przy tej uroczystości dzieci przebywające razem z matkami w przywięziennym Domu dla Matki i Dziecka, poprzez sakrament chrztu świętego przyjmowane są do wspólnoty Kościoła.

Celebrowanie święta Matki w warunkach izolacji penitencjarnej jest bardzo ważne ponieważ przypomina skazanym o więziach rodzinnych, wzmacnia ich poczucie przynależności do bliskich i skłania do refleksji nad wartościami familijnymi. Uświadamia osadzonym, że utrzymywanie poprawnej więzi społecznej z rodzinami, szczególnie z dziećmi, ma istotne znaczenie dla poprawnego przebiegu procesu resocjalizacji i jej efektu, czyli powrotu do społeczeństwa.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej