Z dniem 15 lutego br. stanowisko Naczelnego Kapelana Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego objął ks. dr Andrzej Lewczak, dotychczasowy kapelan w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec.

Ks. dr Andrzej Lewczak urodził się 12 grudnia 1978 r. w Sanoku. Od 2006 roku jest wikariuszem Parafii Katedralnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie. Od tego też czasu jest kapelanem w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec oraz kierownikiem Metropolitalnego Domu Studenta. Od 2012 roku  pełni funkcję dyrektora Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie. W roku 2015 został mianowany duszpasterzem Duszpasterstwa Akademickiego Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jestem członkiem Komisji do spraw herezji i innych grup religijnych. Wielokrotnie reprezentował Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławnych na międzynarodowych konferencjach.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej