25 października br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński i Prezes Zarządu WARS S.A. - Artur Kowalczyk oraz Członek Zarządu WARS S.A. – Włodzimierz Słomka podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczył również zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz.

Współpraca dotyczyć będzie zatrudnienia skazanych. Szerokie spektrum prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności umożliwi podjęcie pracy osobom z niewielkim doświadczeniem zawodowym, a także zapewni warunki do zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej