W nowej hali sportowej otwartej w piątek 15 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie znajdują się m.in. siłownia, sauna oraz sale dydaktyczne. Wszystko służyć będzie funkcjonariuszom w celu rozwijania ich sprawności fizycznej oraz promowaniu postaw prozdrowotnych.

Inwestycja zrealizowana została ze środków przyznanych w ramach ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej. Na terenie OSSW w Kulach OZ w Sulejowie wybudowano obiekt hali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w postaci sali dydaktycznej, siłowni i sauny. Obiekt będzie przeznaczony do realizacji szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie przedmiotów objętych programem nauczania, w tym głównie wychowania fizycznego z elementami samoobrony, technik działań interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonawcą obiektu było Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z Wronek, a inwestycję ukończono w niewiele ponad rok czasu. Nowa hala sportowa znacząco podniesie standard kształcenia i doskonalenia zawodowego młodej kadry Służby Więziennej, a także zapewni prawidłowy tok prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uroczystość była również okazją do uczczenia obchodów 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dwudziestu czterem funkcjonariuszom ośrodka wręczono odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy pogratulował awansowanym, podkreślając to, że awanse tegoroczne zostały wręczone w roku jubileuszowym, to jest z okazji 100-lecia powstania naszej formacji.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Służby mundurowe reprezentowali przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Centralny Zarząd Służby Więziennej reprezentował Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW ppłk Grzegorz Bajda, który odczytał list gratulacyjny od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego. 

BDG CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej