W ramach akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali 1042,29 litrów krwi.

10. edycji przyświecało kilka ważnych celów, m.in. pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców. Chodziło również o zwrócenie uwagi na funkcjonariusza i urzędnika państwowego, jako dbających o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. Mundurowy może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i trwała do 20 grudnia. Była prowadzona w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych służb mundurowych, jak również w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddawali krew i jej składniki w punktach krwiodawstwa i w krwiobusach podstawianych przed jednostkami penitencjarnymi. Zgodnie z wieloletnią tradycją Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w tej akcji honorowego krwiodawstwa, która stanowi wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi.

Więziennicy są zawsze chętni do pomagania. Sami organizują wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też ochoczo odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w tegoroczną jubileuszową edycję akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna i zachęcamy do włączania się w podobne akcje promujące honorowe krwiodawstwo.

 

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej