1 marca na terenie byłego więzienia mokotowskiego, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na uroczystości obecni byli między innymi: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Marszałek - senior Antoni Macierewicz, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w towarzystwie wiceministrów sprawiedliwości Michała Wójcika i Sebastiana Kalety, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL Jacka Pawłowicza. Obecni byli również kombatanci, ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, szefowie formacji mundurowych, grupy rekonstrukcyjne.

„Dziękujemy wszystkim, którym Żołnierze Wyklęci są obecnie nie tylko postaciami znanymi z posągów, ale towarzyszą nam w naszej codzienności jako symbole żywej tradycji” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości przez ministra Andrzeja Derę.

- Pamięć o nich niech wyznacza drogę naszej dzisiejszej wolności (...). Tak jak oni wyznaczali nam drogę ku wolności, tak my dzisiaj jesteśmy zobowiązani o tę wolność dbać i ją rozwijać. Na jej fundamencie budować dobrobyt Polaków, lepszą, silniejszą, szczęśliwszą Polskę – powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Drodzy kombatanci, nasi świadkowie, nasi wspaniale bohaterowie, dziękujemy wam za tamto świadectwo (…). Dzięki wam, waszej niezłomności mamy dzisiaj to szczęście dbać o naszą ojczyznę i zobowiązujemy się dbać o nią w nadchodzących latach, dekadach. Wszystkim Niezłomnym Żołnierzom winniśmy jesteśmy pamięć. Cześć ich pamięci. Jeszcze Polska nie zginęła - zakończył premier.

„Na nas spoczywa kontynuowanie rozpoczętej przez śp. Lecha Kaczyńskiego wielkiego dzieła pielęgnowania i upowszechniania wiedzy o polskiej historii i jej bohaterach” - napisała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście odczytanym przez Wicemarszałek Małgorzatę Gosiewską.

"Naszym zadaniem jest upominać się o prawdę, naszym zadaniem jest budować i dawać świadectwo prawdzie, bo historia przyznała im racje, im - Żołnierzom Wyklętym" - mówił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystości Dodał, że dziś nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie ich poświęcenie i ofiara. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił również wagę budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

3 lutego 2011 roku sejm uchwalił ustawę powołującą pierwszomarcowe święto. W jej preambule czytamy: W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje: dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Data jest szczególna. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego towarzyszy walki, z którymi tworzył kierownictwo tzw. drugiej konspiracji. Po 1947 roku niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło ok. dwa tysiące osób.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej