Zakłady karne i areszty śledcze przyłączają się do prezydenckiej akcji Narodowe Czytanie. Osadzeni czytają "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, jedną z najważniejszych powieści Niepodległej Polski. Służba Więzienna bierze udział w akcji od wielu lat.

Pierwszy do tegorocznej akcji Narodowego Czytania przyłączył się Areszt Śledczy w Łodzi, gdzie od 20 sierpnia br. osadzeni codziennie czytają kolejne fragmenty lektury. 8 września poprzez sieć radiowęzła, zostanie dodatkowo odczytany fragment "Przedwiośnia" o szklanych domach zawarty w Antologii Niepodległości, czyli ogłoszonej przez Parę Prezydencką liście 44 lektur związanych z niepodległością Polski. Zarówno "Przedwiośnie", jak i twórczość Stefana Żeromskiego została omówiona przez funkcjonariuszy z osadzonymi, w trakcie zajęć Klubu Czytelnika prowadzonego w ramach działalności kulturalno- oświatowej w łódzkim areszcie. Funkcjonariusze zachęcali osadzonych do zapoznania się z pozostałymi tytułami zaproponowanymi w Antologii Niepodległości.

W Łowiczu z podziałem na role

Szybko do akcji przyłączył się także Zakład Karny w Łowiczu, gdzie od 3 września osadzeni codziennie, za pośrednictwem zakładowego radiowęzła, czytają jeden z rozdziałów składających się na powieść. Kulminacją ma być finał akcji 8 września, kiedy to odczytany zostanie fragment dzieła literackiego Żeromskiego z podziałem na role. Łowicki zakład karny uczestniczy w tym przedsięwzięciu od samego początku, czyli od 2012 roku,  za co kilkakrotnie honorowany był okolicznościowymi listami oraz pieczęciami NC z Kancelarii Prezydenta.

W Siedlcach wspólnie z Caritasem

Zakład Karny w Siedlcach wspólnie z Caritas Diecezji Siedleckiej kolejny raz włączył się w akcję popularyzacji czytelnictwa wśród osadzonych. Systematyczne czytanie poszerza zasób słownictwa, poprawia pamięć, redukuje stres, zwiększa zdolność empatii oraz kreatywnego myślenia, tym samym jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego, a dla osób pozbawionych wolności jednym z czynników sprzyjających wyjściu z kryminogennego środowiska i powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w siedleckim zakładzie karnym rozpocznie się 8 września br., o godz. 10:00.

100-lecie niepodległości

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 r., przez ówczesnego prezydenta RP, ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literackich polskich autorów, kontynuowana przez obecną parę prezydencką. Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo  vadis” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Ostatnia powieść Żeromskiego

W 2018r. para prezydencka zainaugurowała Narodowe Czytanie 28 lutego, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co czyni to wydarzenie szczególnie podniosłym. Kulminacyjnym dniem jest 8 września kiedy w całej Polsce odbędą się spotkania, w trakcie których czytane będzie „Przedwiośnie”.

„Przedwiośnie" to ostatnia powieść Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia". Doczekało się też dwóch ekranizacji - w 1928 i 2001 r.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcia:

por. Robert Stępniewski, ZK w Łowiczu

ppor. Michał Pietrasik, AS w Łodzi

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej