W dniach 20-22 listopada br. odbyła się narada przedstawicieli Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi. Tematem spotkania było wykonywanie przez Służbę Więzienną ustawowych zadań Podmiotu Dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego w zakresie realizacji orzeczeń i poleceń sądów penitencjarnych.

W trakcie spotkania omówiono wdrożenie i pierwszy rok funkcjonowania wariantu zmodyfikowanego SDE, funkcjonowanie urządzeń monitorujących oraz systemu komunikacyjno-monitorującego sde24 z perspektywy sądów penitencjarnych. Przedstawiono również zagadnienia problemowe dotyczące kar, środków karnych oraz środków zabezpieczających w Systemie Dozoru Elektronicznego z perspektywy procedur Centrali Monitorowania i Podmiotu Dozorującego.

W naradzie szkoleniowo-instruktażowej m.in. uczestniczyli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. SDE, SSO Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jarosław Wyżgowski – Dyrektor Biura Finansowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Paweł Luksic – Prezes Enigma SOI oraz sędziowie sądów penitencjarnych.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej