2 września 2021 r. nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu. Z rąk Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia odebrał go dyrektor jednostki mjr Krystian Wasiński.

Uroczystość poprzedziła msza święta koncelebrowana. Sprawował ją ks. bp prof. Wiesław Śmigiel w Bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądzu.

Wiceminister Woś, gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz mjr Krystian Wasiński złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na murze grudziądzkiej jedynki. Tablica poświęcona jest pamięci urzędników, funkcjonariuszy, kapelanów oraz pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej tworzących historię grudziądzkiego więziennictwa, a także poległym na służbie i represjonowanym przez hitlerowski i komunistyczny reżim.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta na Błonia Nadwiślańskie. Goście szli w rytm utworów wygrywanych przez Orkiestrę Wojskową z Torunia pod batutą Kapelmistrz por. Joanny Krause oraz za Kompanią Reprezentacyjną Służby Więziennej, pocztami sztandarowymi jednostek okręgu bydgoskiego i funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.

To właśnie tam, na Błoniach Nadwiślańskich mjr Krystian Wasińki z rąk Wiceministra Michała Wosia odebrał sztandar. Poświęcił go bp Śmigiel.

Nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu jest godną formą podziękowania Funkcjonariuszom i Pracownikom za działania na rzecz bezpieczeństwa Państwa i Obywateli. To także dowód uznania dla Państwa osiągnięć i szacunku, jakie zdobyliście w społeczeństwie poprzez ofiarną służbę i wielki wkład w ochronę Państwa. Dziękuję za Waszą postawę, pełną zaangażowania i gotowość poświęcenia dla Ojczyzny. Składam Państwu serdeczne życzenia – sukcesów w wypełnianiu zaszczytnych obowiązków względem Polski” – napisał Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś w Księdze Pamiątkowej.

Podczas przemówienia gen. Jacek Kitliński podkreślił, że:

- Sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa: służby społeczeństwu, wierności ideałom, praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Odbyło się także symboliczne wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych. Ważną częścią uroczystości było wręczenie funkcjonariuszom i osobom współpracującym z jednostką odznak "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Zaproszeni goście

To wielkie dla grudziądzkiego zakładu wydarzenie swą obecnością zaszczycili posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i służb mundurowych: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych. Wzięli w nim również udział komendanci ośrodków szkolenia kadr Służby Więziennej, dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu bydgoskiego, przedstawiciele związków zawodowych i Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z rodzinami.

Podczas ceremonii nie zabrakło okolicznościowych przemówień i adresów skierowanych do funkcjonariuszy Służby Więziennej. Osoby zabierające głos podkreślały rolę, jaką pełni Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa oraz znaczenie wzorowego funkcjonowania jednostki dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

Promocja Służby Więziennej

Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu odbyło się w centrum miasta. W historii miasta to pierwsza uroczystość grudziądzkich więzienników świętowana wspólnie z lokalną społecznością. Towarzyszyła jej promocja formacji, w ramach której mieszkańcy mogli zobaczyć pojazdy konwojowe, środki ochrony osobistej funkcjonariuszy, broń czy wyposażenie funkcjonariuszy używane przez nich w codziennej pracy. Dzięki Fundacji „Historia zza krat – Ocalić od zapomnienia” goście mogli poznać historię więziennictwa i zobaczyć mundur, w przeszłości noszony przez funkcjonariuszy Straży Więziennej.

 

 

Zespół Prasowy CZSW

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej