W uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach uczestniczył dziś (5 maja br.) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. To wyraz uznania dla wzorowej służby i patriotyzmu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

- Nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach to dla mnie wielki honor i zaszczyt. To przede wszystkim wyraz uznania dla służby pełnionej przez funkcjonariuszy dla dobra Rzeczypospolitej i ich ciężkiej, niebezpiecznej pracy. Służba Więzienna pełni kluczową rolę w zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa – powiedział minister Zbigniew Ziobro.

Sztandar, jaki otrzymuje Areszt Śledczy w Kielcach, to także wyraz prestiżu i szacunku, na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna.

- Dlatego od początku ogromną wagę przywiązywałem do tego, by ta formacja była traktowana  tak samo, jak inne służby mundurowe. Po raz pierwszy w historii tak wiele środków przeznaczamy na modernizację i zmianę warunków pracy funkcjonariuszy. Inwestycje służą też zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładach karnych – mówił minister.

Zbigniew Ziobro podkreślił także sukces programu „Praca dla więźniów” i Systemu Dozoru Elektronicznego, o których rozwój dba obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości i Służby Więziennej.

Przypomniał też, że suwerenność nie jest nam dana raz na zawsze. Funkcjonariusze Służby Więziennej we współpracy z wojskiem odbywają szkolenia, by byli jeszcze lepiej przygotowani do służby Polsce „w razie nadejścia godziny W”. Nawet jeśli mamy nadzieję, że to się nie stanie.  

- Nadanie sztandaru tuż po tak ważnych dla Polaków świętach jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi, jest wielkim wyróżnieniem dla Aresztu Śledczego w Kielcach. To wyraz uznania za wzorową służbę, ale i zobowiązanie, by nadal służyć społeczeństwu. Sztandar symbolizuje m.in. dumę z tego, że jesteśmy Polakami – powiedział gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli udział także m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej i służb mundurowych, a także ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczania im orderów i odznaczeń.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej