Sekretariat Narodów Zjednoczonych ogłosił nabór dla oficerów Służby Więziennej do Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS).

1  stycznia 2017 r. ambasador w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku skierował pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o naborze funkcjonariuszy Służby Więziennej do misji UNMISS. Obecnie ONZ poszukuje 10 oficerów władających językiem angielskim. Zgodnie z istniejącymi regulacjami wyznaczeni oficerowie będą mieli status eksperta w misji, otrzymując dzienna stawkę diety (MSA). Oficerowie będą oddelegowani do misji pokojowej na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu, pozostając nadal w służbie i otrzymując świadczenia należne im z tytułu jej pełnienia oraz ewentualne świadczenia wynikające ze służby poza granicami państwa w ramach przepisów wewnętrznych. Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2017 r., jak poinformował sekretariat Narodów Zjednoczonych termin będzie przedłużony.

Oferty kierowany przez ONZ do funkcjonariuszy Służby Więziennej są efektem wizyty w gen. J. Kitlińskiego w siedzibie ONZ w październiku 2015 r. i spotkań z polskimi przedstawicielami dyplomatycznymi przy Narodach Zjednoczonych

Szczegółowe informacje na temat naboru do misji UNMISS dostępne są w komórkach kadrowych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej