W jeleniogórskim Areszcie Śledczym zainaugurowano ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników SW pod nazwą "Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości". Akcja prowadzona będzie w kolejnych jednostkach penitencjarnych.

Oddając krew podarowuje się drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie. W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej (zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r.) powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.  Pozwala to na dalszy rozwój ruchu krwiodawczego w SW i utworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi działających w jednostkach penitencjarnych. Niewątpliwie popularyzowanie oddawania krwi wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia.

Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości

Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej jest jedną z form patriotyzmu. W celu popularyzowania tej szczytnej idei utworzono na naszej stronie internetowej, w panelu Polecamy, zakładkę pod nazwą Popularyzacja honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej (z charakterystycznym piktogramem przedstawiającym czerwoną krwinkę).  Znaleźć tam można ogólne założenia Zespołu ds. Popularyzowania Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej oraz treść zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego w tej sprawie. Docelowo znajdować się tam będą także informacje, m.in. z jednostek penitencjarnych, w których przeprowadza się krwiodawcze akcje. Jedną z nich była inauguracja kampanii w Jeleniej Górze z udziałem m.in. przewodniczącego Zespołu, sierż. Bartłomieja Muryna, na codzień oddziałowego ZK w Wierzchowie. Mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zarejestrował 13 krwiodawców spośród funkcjonariuszy SW, pracowników cywilnych oraz pracowników Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Najcenniejszy dar - dar krwi

Dzień później, 15 maja, z inicjatywy Klubów Honorowych Dawców Krwi funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Nowym Sączu zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. W specjalnie zaadaptowanym pomieszczeniu Zakładu Karnego w Nowym Sączu, od dawców krew pobierał personel medyczny nowosądeckiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W akcji uczestniczyło 26 osób, które oddały prawie 10 litrów cennego daru. Nie jest to pierwsza taka akcja, którą organizują funkcjonariusze SW. Więziennicy planują kolejne takie przedsięwzięcia.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej