Zakłady Karne w: Płocku, Czerwonym Borze, Chełmie, Zamościu - to przykładowe więzienia, które w ostatnim czasie zostały doposażone w nowe jednostki broni i wyposażenie specjalne. Dostarczanie do jednostek penitencjarnych nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia to jeden z elementów kompleksowego „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ustawa o Programie modernizacji Służby Więziennej to jedyna tego typu ustawa dotycząca Służby Więziennej od 1989 roku. Wcześniej takiej ustawy nie było. - To pierwsze w najnowszej historii takie „ekstra środki” na poprawienie funkcjonowania naszej formacji - mówi płk Grzegorz Fedorowicz, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. - Cała reforma, którą realizujemy w ramach powyższego programu, ma czynić Służbę Więzienną po prostu tańszą, bardziej efektywną i nakierowaną na jak najlepszą realizację zadań nałożonych na naszą formację - podkreśla pułkownik i dodaje: - Środki jakie, według szacunków, przeznaczone zostaną na modernizację to około 2 mld złotych. W założeniach, pieniądze podzielone są na 4 lata trwania programu, a ustawę modernizacyjną, de facto, zaczęliśmy realizować w połowie ubiegłego roku. Największe środki przewidziane są właśnie na ten i przyszły rok.

Realizacja programu istotnie poprawia skuteczność działań SW w zakresie ochrony i poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych pracownikom więziennictwa i funkcjonariuszom.

Elementami dostarczonego do jednostek penitencjarnych sprzętu i wyposażenia specjalnego oraz uzbrojenia są m.in.: 40 mm wyrzutniki pocisków obezwładniających wraz z celownikami holograficznymi, strzelby powtarzalne kal. 12 Mossberg model 53693, strzelby powtarzalne kal. 12 Mossberg Flex 500 wraz z dedykowaną do powyższych jednostek broni amunicją oraz kamery inspekcyjne z rejestratorami Vividia TVS - 500 DVR, kamizelki taktyczne, kaski oraz zestawy ochronne, pasy taktyczne. A to tylko przykładowe zakupione jednostki broni i wyposażenia więzienników.

Powyższe zakupy są składową szerokich oddziaływań, które w efekcie na bieżąco doprowadzają do optymalizacji warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, a przekazywany regularnie sprzęt niewątpliwie przyczynia się do realizacji tych celów.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

zdjęcia - rzecznicy jednostek podstawowych

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej