Dziś rozpoczyna się tydzień mediacji. Potrwa do 22 października. Z tej okazji odbywają się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów, a w szczególności mediację. W wydarzeniach udział biorą mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów zainteresowanych tą tematyką, w tym Służba Więzienna. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 21 października.

Ideą mediacji jest to, żeby trafiła ona do jak największego grona odbiorców. Stąd w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są różne działania mające na celu dostarczenie wiedzy na temat korzyści z mediacji, jej przebiegu, czy kosztów. Wśród jej zalet warto wymienić możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. Do takiego rozwiązywania sporów w mediacji po wyroku funkcjonariusze Służby Więziennej zachęcają osadzonych.

Mediacja jako alternatywa dla sądu

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć wiele formalności i niepotrzebnych nerwów. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi zakończyć się w sądzie.

Od początku trwania tygodnia mediacji w zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych prowadzona jest kampania informacyjna dla osadzonych dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Służba Więzienna włącza się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji poprzez udzielenie zainteresowanym osadzonym stosownych informacji dotyczących postępowania mediacyjnego w zakresie spraw karnych, cywilnych i rodzinnych. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, jak również rozdawanych przez wychowawców osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. Kolejnym etapem kampanii informacyjnej jest cykliczne emitowanie przez radiowęzeł audycji dotyczącej mediacji.

Z kart historii

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów, takich jak: arbitraż, mediacja, koncyliacja. Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na dzień 20 października. W 2006 roku zarząd ACR wprowadził zmiany, wyznaczając na dzień obchodów trzeci czwartek października. Biorące udział w Międzynarodowym Dniu Mediacji organizacje z całego świata przestrzegają tego terminu do dziś.

W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku. Pięć lat później Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało mediatorom, aby nie ograniczać się tylko do jednego dnia, ale by zajmować się tym ważnym zagadnieniem przez cały tydzień. Od tego czasu w Polsce obchodzimy Tydzień Mediacji. Służba Więzienna czynnie włącza się do działań na rzecz promocji mediacji organizując spotkania mające na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów.

Tekst/ grafika: kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej