13-16 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Centralny Zarząd Służby Więziennej przy współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS zorganizował międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód - Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

Warsztaty otworzyli Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Dyrektor Anna Marzec – Bogusławska, przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Bogusława Bukowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz, Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk oraz Dyrektor Biura Służby Zdrowia - Naczelny Lekarz Więziennictwa płk  dr n. med. Alicja Kozłowska.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy personelu pracującego w zakładach penitencjarnych z zakresu wdrażania skutecznych programów OST, a także przyjrzenie się, z perspektywy innych krajów EU, programom redukcji szkód oraz ciągłości opieki nad osadzonymi HIV+ z koinfekcją HCV, HBV, TB jednocześnie stosującymi środki odurzające. Program warsztatów oparty był na wynikach pracy merytorycznej uzyskanych w czasie międzynarodowego seminarium HA-REACT, (Warszawa marzec 2017r.). W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, Włoch, Finlandii, którzy są odpowiedzialni m.in. za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej