Na zaproszenie polskiej Służby Więziennej szefowie i przedstawiciele 19 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych Ameryki spotkali się w Warszawie, aby dyskutować o wyzwaniach stojących przed służbami penitencjarnymi różnych krajów. Konferencja rozpoczęła centralne uroczystości Święta Służby Więziennej i była pierwszym wydarzeniem inaugurującym obchody 100-lecia Służby Więziennej.

29-30 czerwca br. w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Służb Penitencjarnych Krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych pt. „Systemy penitencjarne wobec wyzwań współczesnej Europy – radykalizacja postaw osadzonych. Integracyjny i profilaktyczny charakter działań podejmowanych w ramach funduszy norweskich w Polsce i innych państwach”, której organizatorami była polska i norweska Służba Więzienna. W konferencji uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Patryk Jaki, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Karsten Klepsvik Dyrektor Generalna norweskiego więziennictwa Marianne Vollan, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak również szefowie i przedstawiciele służb penitencjarnych z Austrii, Belgi, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Węgier. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również dyrektorów biur i zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych służby więziennej, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wybitnych przedstawicieli świata nauki. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki dziękując wszystkim gościom za przybycie na konferencję powiedział:

Polska Służba Więzienna jest otwarta i gotowa aby podejmować nowe wyzwania stojące przed systemami penitencjarnymi w Europie – wyrazem tej otwartości jest obecność na konferencji tak wielu zagranicznych gości.

Sekretarz Stanu podczas prezentacji przybliżył uczestnikom spotkania założenia oraz widoczne efekty wprowadzenia rządowego programu „Praca dla Więźniów”. Gospodarz konferencji gen. Jacek Kitliński zauważył:

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, ich dynamika, nieprzewidywalność, a w szczególności ich radykalny i nieodwracalny charakter sprawiają, że musimy stale mierzyć się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Służby penitencjarne muszą być w pełni przygotowane na każdą możliwą sytuację. W naszej, często niebezpiecznej pracy, powinniśmy mieć do dyspozycji najlepsze z dostępnych narzędzi do realizacji powierzonych nam zadań.

Wystąpienia prelegentów z różnych krajów poświęcone były przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz wspólnemu zastanowieniu się nad utworzeniem międzynarodowego forum współpracy służb penitencjarnych. Uczestnicy konferencji doszli do przekonania, że ścisła i stała, możliwie jak najbardziej kompleksowa i wielowymiarowa, współpraca pomiędzy służbami penitencjarnymi różnych krajów, pozwoli na stworzenie spójnych koncepcji działania i narzędzi pozwalających skutecznie i właściwie wypełniać misję służb więziennych. Konferencja zakończyła się przedstawieniem rekomendacji w zakresie: ochrony społeczeństw przed sprawcami przestępstw, zapewnienia bezpieczeństwa w więzieniach, ochrony praw człowieka, humanitaryzmu i poszanowania godności osób pozbawionych wolności, zwiększenia efektywności systemu penitencjarnego, profilaktyki postaw prokryminalnych oraz profesjonalizacji kadry.

Zdjęcia: Piotr Kochański

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej