Izrael, USA, Chiny, Czechy, to przykładowe kraje, których przedstawiciele - w większości reprezentujący służbę więzienną swoich państw - gościli w ostatnich tygodniach w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych.

Goście z zagranicy mieli okazje zapoznać się m.in. ze specyfiką funkcjonowania polskich jednostek penitencjarnych, systemami ochronnymi aresztów śledczych i zakładów karnych, oddziaływaniami resocjalizacyjnymi, terapeutycznym oraz zatrudnieniem. Zapadły deklaracje o wzajemnej współpracy.

Dobre relacje z Izraelem

Do podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy między polską a izraelską Służbą Więzienną doszło w czerwcu w Warszawie podczas kilkudniowej wizyty izraelskich więzienników w Polsce. Podpisy pod dokumentem złożyli Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz jego izraelska odpowiednik generał - major Ofra Klingier. Wizyty studyjne, staże oraz szkolenia specjalistyczne to podstawowy zakres współpracy, do której zobowiązali się szefowie polskiego i izraelskiego więziennictwa. – Bardzo cenimy w Polsce możliwość współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Izraela. Jesteśmy pełni szacunku dla waszego profesjonalizmu, zaangażowania i osiągnięć – mówił podczas spotkania gen. Jacek Kitliński zwracając się do generał-major Ofry Klingier.

Relacje między polską a izraelską Służbą Więzienną sięgają 2004 r. Wówczas podjęto niezwykle ciekawą i udaną inicjatywę dwustronnej wymiany, która polegała na przeszkoleniu w Polsce grupy izraelskich przewodników psów służbowych oraz szkoleniu polskich funkcjonariuszy na kursie grup szybkiego reagowania w jednostce „Masada” w Izraelu. Korzyści z obu tych szkoleń okazały się wielorakie i wzbogaciły wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne zarówno polskich, jak i izraelskich funkcjonariuszy.

Zza wielkiego muru i zza miedzy

– Niewątpliwe niezwykle cennym elementem spotkania była wymiana doświadczeń oraz praktycznych rozwiązań stosowanych w polskim więziennictwie. Przedstawiciele chińskiej delegacji byli niezwykle zainteresowani praktycznymi aspektami wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania – mówił ppor. M. Niemiec z Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, w którym delegacja chińskich więzienników gościła 21 czerwca.

Z kolei czeskich więzienników z Zakładu Karnego w Pardubicach, którzy gościli w krakowskich jednostkach penitencjarnych, najbardziej interesowały efekty realizacji programu „Praca dla więźniów”. Goście z Czech zobaczyli powstałą halę produkcyjną oraz zapoznali się z formami zatrudnienia skazanych w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego. – Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie a Zakładem Karnym w Pardubicach trwa od 2013 roku. Wzajemne wizyty mają na celu wymianę doświadczeń oraz podzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami. Z uwagi na podobieństwo polskiego i czeskiego systemu penitencjarnego istnieje możliwość wdrażania sprawdzonych w danym kraju rozwiązań penitencjarnych, ochronnych czy kwatermistrzowskich -  mówi por. Anna Czajczyk, rzecznik dyrektora okęrgowego Służby Więziennej w Krakowie.

I zza wielkiej wody

W tym samym czasie w AŚ w Krakowie gościła grupa przedstawicieli New Haven University w stanie Connecticut z USA. – Możliwość obejrzenia krakowskiej jednostki pozwoliła amerykańskiej delegacji na lepsze zrozumienie specyfiki pracy naszych funkcjonariuszy oraz na porównanie warunków obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w Polsce i Stanach Zjednoczonych – opowiada o wizycie amerykańskich gości ppor. Olga Mazur, z krakowskiej jednostki.

Z kolei w ramach udziału w VII Międzynarodowym Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej - przeciwdziałanie przemocy domowej w kontekście uregulowań systemowych" delegacja amerykańsko-kanadyjska odwiedziła ZK w Łowiczu. Przedstawiciele m.in. Komitetu Międzynarodowego NAPE (National Association of Probation Executives) z Teksasu, Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów, oraz reprezentanci amerykańskich i kanadyjskich uniwersytetów zapoznani zostali z oddziaływaniami penitencjarnych prowadzonymi w łowickiej jednostce, zagadnieniami ochronnymi oraz infrastrukturą zakładu.

Taka wymiana owocuje

Współdziałanie Służby Więziennej z podmiotami zagranicznymi  stało się istotnym elementem  na drodze do tworzenia  nowych obszarów  wymiany wiedzy w dziedzinie resocjalizacji osób pozbawionych wolności  oraz skuteczności działań resocjalizacyjnych. Wizyty studyjne i stażowe z udziałem funkcjonariuszy służb mundurowych nabrały niezmiernie ważnego znaczenia. Przepływ cennych międzynarodowych doświadczeń umożliwia działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji. Owocuje to podpisywaniem porozumień  o współpracy międzynarodowej. Jednostki organizacyjne Służby Więziennej  do tej pory podpisały  ponad 100 umów  o wzajemnej współpracy  z zagranicznymi partnerami.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej