W związku z realizacją przez Centralny Zarząd Służby Więziennej projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu „Sprawiedliwość” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Partnerstwa Projektu.

Rada jest organem doradczym Beneficjenta, którego funkcję pełni Centralny Zarząd Służby Więziennej w zakresie przygotowania, wdrażania i monitorowania postępów projektu oraz zapewni wsparcie dla poszczególnych jego Partnerów, czyli Directorate of the Norwegian Correctional Service (KDI), Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP) oraz University College of Norwegian Correctional Service(KRUS).

Spotkania Rady Partnerstwa Projektu mają charakter strategiczny i poświęcone będą m.in. ustalaniu głównych kierunków współpracy w ramach projektu, monitorowaniu postępów prac i wydawaniu rekomendacji dla Beneficjenta w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.

Organizacja polsko-norweskiego spotkania miała na celu przyjęcie Regulaminu funkcjonowania Rady Partnerstwa Projektu, przedstawienie stanu realizacji projektu oraz omówienie kwestii dotyczących planowanych działań bilateralnych. Obradom Rady przewodniczył płk Andrzej Leńczuk –Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. płk Włodzimierz Jacek Głuch - Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW, Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej z Katowic, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa i Warszawy, reprezentanci polskiego i norweskiego więziennictwa, przedstawiciele Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obrady, pomimo napiętego planu spotkania, zakończyły się efektywnie poprzez oficjalne ustanowienie Rady Partnerstwa Projektu oraz podjęcie istotnych ustaleń w obszarach poddanych pod dyskusję.

mł. chor. Beata Parashar

mł. inspektor Zespołu ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej