18 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się konferencja „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji”, zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie sędziego Krzysztofa Niezgodę oraz płk. Leszka Wojciechowskiego – dyrektora Aresztu Śledczego, w której wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Znacznie częstsze stosowanie alternatywnych wobec procesu sądowego metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji, to priorytetowy cel Ministerstwa Sprawiedliwości – powiedział wiceminister Romanowski podczas otwarcia konferencji.

O tym, jak upowszechnić instytucje mediacji bezpośredniej i pośredniej, a także przekonać strony sporów do takiej metody ich rozstrzygania mówili naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce oraz praktycy zajmujący się mediacją.

Omawiano m.in. rolę mediacji w procesie resocjalizacji osób skazanych, przedstawiono również problemy mediacji z udziałem osadzonych oraz korzyści z tego sposobu rozstrzygania sporów po wyroku.

 Mediacja jest instytucją korzystną dla obu stron sporu, ponieważ pozwala na aktywny udział w poszukiwaniu rozwiązania sprawy - powiedział wiceminister Marcin Romanowski. - Zdecydowanie częściej stosowana jest mediacja bezpośrednia, jednak nie można zapomnieć o istotnej, zwłaszcza w warunkach izolacji więziennej, roli mediacji pośredniej – dodał.

 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej