Stu pięciu skazanych - spośród 167, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią w jednostkach penitencjarnych - przystąpiło do matury. Niewątpliwie jest to wyzwanie, przeżycie i sukces dla osób pozbawionych wolności, które podjęły się nauki w warunkach izolacji. Bowiem, jak mówił amerykański pisarz i wydawca William Feather, „Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują".

- Egzamin maturalny w zakładach karnych kieruje się takimi samymi zasadami jak w pozostałych szkołach w Polsce - mówi Beata Falińska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. - O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, losują numery stolików, przy których będą pracować, składają podpisy na wykazie zdających oraz sprawdzana jest tożsamość zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od dyrektora szkoły materiały egzaminacyjne i sprawdza nienaruszalność pakietów. Praca z arkuszem trwa od 120 do 180 minut, w zależności od rodzaju egzaminu. Po jego zakończeniu przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności członków tego zespołu oraz przedstawiciela zdających, pakuje materiały egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je przesyłając następnie do oceny - objaśnia  procedurę.

Osadzeni zdający maturę w tym roku obowiązkowo muszą przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego oraz do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Oprócz tych egzaminów abiturienci będą zdawali też do wyboru język angielski, geografię, biologię, fizykę lub język rosyjski. Żeby je zdać, słuchacze muszą uzyskać minimum 30 procent punktów. Absolwenci muszą też podejść do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma wymaganego progu punktów. Ostatni termin egzaminu przypada 23 maja. Później pozostaje oczekiwać na wyniki napisanego egzaminu.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej