Dziś dokładnie o godzinie dziewiątej w całym kraju ruszyły egzaminy maturalne z języka polskiego. W przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego wszystkich zdających jest 71 osób.

Matura w więzieniu  

Matura w tym roku ma twarz koronawirusa. Nie dość, że pandemia opóźniła ją o ponad miesiąc, to odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dyrektorzy szkół zapewniają środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, przy czym maturzyści podczas egzaminu nie muszą zakrywać ust i nosa. Szkoła powinna wydzielić miejsce tzw. izolatorium, do którego trafi uczeń, który w trakcie egzaminu źle się poczuje. Te same zasady obowiązują w placówkach przywięziennych.

Na 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego matura obywa się w 11: w Nowym Wiśniczu, Nysie, Opolu Lubelskim, w Potulicach, Rawiczu, Sztumie, Warszawie, Włocławku, Wołowie, Wrocławiu i we Wronkach. Na 93 absolwentów jest 71 osób zdających. Obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nasi uczniowie wybierali: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, dodatkowo: biologię, wiedzę o społeczeństwie, historię, geografię, fizykę, chemię.

Sesja główna matur potrwa do 29 czerwca.

BDG       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej