Na łamach Forum piszemy o kobietach pracujących w szeregach Służby Więziennej. Przedstawiamy też relację z VI Kongresu Penitencjarnego, który odbył się pod hasłem "Polski system penitencjarny w stulecie niepodległości państwa" a także prezentujemy pełny harmonogram imprez sportowych zaplanowanych na 2019 r.

Warto przeczytać…

„VI Kongres Penitencjarny”o polskim systemie penitencjarnym w stulecie niepodległości państwa. Kilkadziesiąt godzin obrad i dyskusji oraz ponad 40 wystąpień złożyło się na VI Kongres Penitencjarny. Tematyka wystąpień była różnorodna: od historii formacji, poprzez specyfikę i uwarunkowania zawodu więziennika, odbiór społeczny tego, co za murem, po warunki odbywania kary pozbawienia wolności oraz wpływ nauki na więziennictwo. Otwierając obrady Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przypomniał drogę, jaką formacja przeszła od pierwszego kongresu w 1996 roku. Zwrócił też uwagę na rozwój, który więziennictwo zawdzięcza pierwszej w historii ustawie modernizacyjnej.

„Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej” – szefowie formacji, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej i dyrektorzy biur CZSW dwa ostatnie dni lutego poświęcili na podsumowanie roku 2018 i sprecyzowanie planów na rok bieżący. Podczas odprawy wiele uwagi poświęcono kadrze formacji. Najważniejsi w służbie są ludzie. Wiele działań jest im dedykowanych. O 20 proc. ma wzrosnąć liczba szkoleń oficerskich, podoficerskich i szkoleń w korpusie chorążych, a nawet o 50 proc. – szkoleń specjalistycznych ochronnych.

„Penitencjarna mapa Polski” – przedstawiamy aktualną liczbę i usytuowanie jednostek penitencjarnych – stan na 1 marca 2019 r.

„Harmonogram nadchodzących imprez sportowych i rekreacyjnych” –bieganie, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, kolarstwo, tenis, rajdy, spływy kajakowe… gdzie i kiedy będą się odbywać, jak zapisać się na imprezę.

„Jak spod igły” – przy ulicy Toruńskiej przy Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy działa nowo wybudowana składnica mundurowa. Przestronna, nowoczesna. Obejmuje swym zasięgiem cały okrąg bydgoski. St. Sierż. Marcin Mikołajczak i plut. Joanna Leśna opowiadają o pracy w magazynach, przyjmowaniu funkcjonariuszy i wydawaniu  mundurów.

„Społeczeństwo mówi: karać i izolować, ale humanitarnie” – z dr Dorotą Pstrąg, wykładowcą Wydziału Pedagogicznego w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozmawia Aneta Łupińska. – Respondenci traktują karę jako odwet, mimo że oceniają ją jako stosunkowo mało dolegliwą. Preferują izolacyjny i odwetowy charakter kary i równocześnie postulują konieczność resocjalizacji sprawców – czytamy.

„Pospieszyli z pomocą” – są tam, gdzie dzieje się coś nieprzewidzianego. Akurat jadą na służbę czy robią zakupy w sklepie i… ratują czyjeś życie, łapią złodziei albo zatrzymują pijanych kierowców. Sami mówią skromnie, że zrobili tylko to, co zrobić należało. W cyklu „Zawsze gotowi” prezentujemy sylwetki Pawła Ptaka, Tomasza Suwalskiego i Wojciecha Łosika, którzy nie zostali obojętni i pospieszyli innym z pomocą.

„Na Gibraltar dla Zuzi” – ks. Witold Bednarz, kapelan z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pojechał rowerem na Gibraltar i zebrał 45 tysięcy złotych dla chorej na mózgowe porażenie dziecięce dziewczynki. Kocha jeździć. Nie przeszkadza mu zima, deszcz. Jeździ po błocie, w śniegu, w upale.

„Sensei w służbie” – st. kpr. Kornel Ratajski, wychowawca ds. kultury fizycznej i sportu w Zakładzie Karnym w Rawiczu, trenuje od dziecka. Do niedawna cieszyły go własne sportowe sukcesy, teraz jest dumny z dokonań swoich uczniów. Od 15 lat razem z bratem prowadzi klub jujitsu i judo. – Ten sport stał się dla mnie sposobem na życie – mówi.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej