Na łamach Forum przedstawiamy stuletnie dzieje formacji oraz drogę, która prowadziła do stworzenia pierwszej pragmatyki służbowej. Przedstawiamy też program VI Kongresu Penitencjarnego, który będzie poświęcony systemowi penitencjarnemu w stulecie odzyskania niepodległości państwa.

Poza tym w numerze:

„Szkolimy się, bo chcemy być coraz lepsi” - rozmowa z szefem kadr Centralnego Zarządu Służby Więziennej, mjr. Grzegorzem Bajdą, o szkoleniowych planach formacji na 2019 rok.

„Nie zapomnijcie o nim” – 10 lat działa fundacja „Andrzej” Na Rzecz Pomocy Funkcjonariuszom Służby Więziennej – każdy może znaleźć się w potrzebie, dlatego warto ją wspierać.

„Nowoczesna i bezpieczna” - temat miesiąca o możliwościach, jakie daje nowy System Łączności Radiowej Służby Więziennej i o zakupach z funduszy modernizacyjnych.

„Stop więziennej kontrabandzie”, „Negocjacje po apelu”„O kobietach w izolacji” – to artykuły o więziennej codzienności.

„Cytaty zza kraty” – nowa rubryka, która powstaje dzięki czytelnikom.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej