W dniach od 8 do 10 września 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Celem spotkania było m.in. opracowanie systemowych rozwiązań odnośnie rozwoju ruchu krwiodawczego w służbie, podsumowanie dotychczasowych akcji oraz omówienie planowanych przedsięwzięć na rok 2022. Ważną częścią było również poruszenie tematów związanych z organizacją i przebiegiem akcji krwiodawstwa w czasie pandemii i związanych z tym ograniczeniami.

Podczas narady przewodniczący zespołu sierż. sztab. Bartłomiej Muryn zwrócił szczególną uwagę na ideę krzewienia honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej pozbawionego rywalizacji oraz bezinteresowne niesienie pomocy osobom potrzebującym tego cennego leku. Honorowe krwiodawstwo nie może być wykorzystywane do zabiegania o partykularne interesy poszczególnych środowisk ani wpływać na dezorganizację służby. Zgodnie ze Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża honorowy krwiodawca PCK ma obowiązek, m.in. wyróżniać się postawą etyczną, zasługującą na uznanie społeczne, a także uzgadniać z pracodawcą termin zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego.

Naradę zakończyło wybranie przedstawicieli do Sekcji Służby Więziennej w Krajowej Radzie PCK, będącej zwieńczeniem wysiłków w popularyzowaniu honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Statystyki

Nawet w trudnym z uwagi na pandemię 2020 roku Służba Więzienna wzięła udział w 20 akcjach, w których oddano ponad 3,8 tys. litrów krwi. Najważniejsze i największe z nich to: „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, organizowana z okazji Święta Służby Więziennej oraz „Nasza krew – nasza ojczyzna”, która wpisuje się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tylko podczas tych dwóch przedsięwzięć banki krwi zostały zasilone w 1608 litrów tego najcenniejszego daru. Podczas pandemii, kiedy zapotrzebowanie na krew było i w dalszym ciągu jest bardzo duże, Służba Więzienna odpowiedziała na apel szpitali. W tym czasie więziennicy oddali blisko 1,5 tys. litrów krwi.

Liczba honorowych krwiodawców w naszej służbie stale rośnie. W ponad 80 klubach honorowego dawcy krwi (KHDK), działających przy aresztach śledczych i zakładach karnych jest zrzeszonych prawie 2,5 tys. osób. Liczba ta jest znacznie większa, nie każdy bowiem kto oddaje krew jest jednocześnie członkiem KHDK. Niektórzy robią to prywatnie i bez rozgłosu. Liczą się efekty. A te są takie, że z roku na rok zwiększa się ilość krwi oddanej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale też przybywa krwiodawców wyróżnionych najwyższymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Zespół Prasowy CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej