Więzienne biblioteki wzbogaciły się o prawie 9 500 książek. Wszytko dzięki porozumieniu Służby Więziennej z poznańskim wydawnictwem REBIS.

Dokładanie 9 450 sztuk książek trafiło na półki do zakładów karnych i aresztów śledczych w całej Polsce. Statystyki czytelnictwa od kilku lat utrzymują się na stałym, i jak wynika z oficjalnych badań, niskim poziomie. Odwrotna sytuacja jest w więzieniach, ponieważ aż około 80 proc. osób przebywających w zakładach karnych regularnie czyta książki. Podarowane przez wydawnictwo REBIS woluminy z całą pewnością rozszerzą grupę czytelników wśród osadzonych.

Książka jako forma oddziaływań

Książki od dawna były wykorzystywane w zakładach karnych do rehabilitacji moralnej więźniów i do resocjalizacji poprzez naukę, pracę i religię. Czytanie książek jest jedną z najlepszych form oddziaływania na drugiego człowieka. Daje możliwość zmiany postrzegania otaczającej rzeczywistości i w następstwie jego postępowania. Czytanie książek zaspokaja wiele podstawowych potrzeb psychicznych człowieka i dobrze wpływa na jego rozwój oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Poprzez kontakt z literaturą czytelnik doświadcza wielu emocji, przyswaja nowe informacje o otaczającym go świecie oraz uczy się różnych wzorców zachowania, przez co rozwija swoją empatię. Oprócz tego książka dostarcza rozrywki, pobudza wrażenia estetyczne i ekspresję artystyczną. Wśród najchętniej czytanych książek przez więźniów należą takie, jak literatura oparta na faktach, literatura piękna oraz te książki, które uczą praktycznych umiejętności (nauka języków, naprawa samochodów)

Więzienne biblioteki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zakład karny stwarza skazanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego. W każdym zakładzie karnym i areszcie śledczym znajduje się biblioteka lub punkt biblioteczny. Biblioteka więzienna to istotne miejsce dla działalności terapeutycznej, tak zwanej twórczej resocjalizacji. Dotyczy ona przede wszystkim edukacji kulturalno- oświatowej, służy rozwojowi aktywności kulturalnej osadzonych oraz inicjuje, kształtuje i udoskonala ich zdolności artystyczne. Biblioteką zarządza i opiekuje się wyznaczony do tego wychowawca. Do jego obowiązków należy gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i utrzymywanie w odpowiednim stanie księgozbioru, prowadzenie ewidencji i statystyk dotyczących biblioteki, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem punktów bibliotecznych, czytelni czy wypożyczalni prasy. W więziennej bibliotece są osobne księgozbiory dla funkcjonariuszy i osadzonych.

Zespół prasowy CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej