W Warszawie odbyła się Uroczysta Gala rozstrzygnięcia: IV Konkursu Historycznego „Wojna polsko- bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” oraz VII edycji konkursu „Odkrywamy naszą historię”. Konkursy odbyły się pod Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Dwie kategorie IV Konkursu Historycznego przeznaczone były dla osadzonych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. W kategorii praca plastyczna, nagrodzono 2-ch osadzonych, natomiast w kategorii znaczek pocztowy wyróżniono 3-ch więźniów. W tym roku do rywalizacji w konkursie przystapiło ponad 1000 osób z całego świata. W uroczystości udział wzięła córka rotmistrza Witolda Pileckiego pani Zofia Pilecka- Optułowicz, która gratulowała zwycięzcom, podkreślając jak waże jest dbanie o zachowanie historii i tradycji narodu polskiego dla młodych pokoleń.

Udział osadzonych w tego rodzaju konkursach dowodzi, iż prowadzone w jednostkach penitencjarnych programy edukacyjne propagujące wartości patriotyczne - pomagają osadzonym nie tylko rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę historyczną i obywatelską ale również prawidłowo przygotowują do readaptacji społecznej.

BDG SW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej