5 października 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Służby Więziennej i Poczty Polskiej poświęcona zatrudnieniu osadzonych.

W konferencji ze strony Służby Więziennej uczestniczyli: dyrektor generalny gen. Jacek Kitliński, dyrektor biura penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, które współpracują z Pocztą Polska oraz przedstawiciele kierownictwa Poczty Polskiej. Konferencja była okazją do podsumowania już prawie rocznej współpracy, w ramach której Poczta Polska jest aktualnie największym pracodawcą zewnętrznym, z którym współpracuje Służba Więzienna. Podczas spotkania z przedstawicielami Poczty omówiono główne kwestie jakie związane z zatrudnianiem osadzonych. Jednym z elementów rozmów było wypracowanie dobrych praktyk mających usprawnić współpracę w ramach dotychczasowego porozumienia. Ważne miejsce w dyskusji zajęła także kwestia perspektyw rozwoju już istniejących rozwiązań, zwiększenia zatrudnienia i kontynuowania dalszej współpracy.

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej podpisano porozumienie w ramach programu „Praca dla Więźniów” pomiędzy Służbą Więzienną a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia przez Pocztę Polską  osadzonych. Umowę podpisali gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu Poczty Polskiej. Od tej pory w 13 Węzłach Ekspedycyjno Rozdzielczych Poczty Polskiej w całej Polsce pracuje prawie 500 osadzonych.

Osadzeni pracują przede wszystkim przy wsparciu procesu sortowania cięższych przesyłek oraz rozładunku i załadunku kursów pocztowych. W czasie pracy na rzecz Poczty Polskiej mają możliwość zdobycia nowych umiejętności – np. ukończenia kursów na operatora wózków widłowych. Do pracy kierowane są osoby, które spełniają kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym, odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, a okres pozostający im do zakończenia odbywania kary pozostaje stosunkowo niedługi.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej