- Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to nie zawód, to misja. Misja wobec społeczeństwa i  wobec państwa – mówił podczas międzynarodowej konferencji poświęconej roli kobiet w Służbie Więziennej Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Celem konferencji, która odbyła się w czwartek (27 czerwca) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było podkreślenie roli kobiet w naszej formacji, zwrócenie uwagi na ich znaczący wpływ na kształtowanie relacji i atmosfery zarówno wśród osadzonych jak i funkcjonariuszy, jak również wymiana poglądów, dobrych praktyk i doświadczeń. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli  oraz pracowników służb więziennych z Austrii, Belgi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Malty, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Węgier. Byli również generałowie, szefowie, dowódcy, komendanci oraz rektorzy szkół wyższych: wojska, policji oraz służb mundurowych.

Konferencję otworzyły wystąpienia: Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, Michała Wójcika, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

- Panie są cennym zasobem Służby Więziennej. Obecnie kobiety w mundurach można spotkać na niemal wszystkich stanowiskach w strukturze więziennictwa, zaczynając od strażnika działu ochrony – mówił szef Służby Więziennej. -  Doskonale sprawdzają się w pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, w pionie administracyjnym, świetnie wykonują zadania na stanowiskach kierowniczych.

- Do tej formacji nie trafia się z przypadku. Trzeba się odznaczać pewnymi cechami charakteru, a w przypadku kobiet  - bo o nich dziś mowa - delikatnością, szlachetnością, ale przede wszystkim odpowiedzialnością i rzetelnością – dziękował kobietom za ich pracę i zaangażowanie minister Michał Wójcik.

Przed częścią merytoryczną konferencji Dyrektor Generalny SW wręczył pełnomocnikowi rządu ds. równego traktowania Adamowi Lipińskiemu  odznakę okolicznościową 100 –lecie polskiego więziennictwa. Takie same odznaki zostały również wręczone szefom i przedstawicielom służb więziennych z krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej