Stulecie formacji i 20-lecie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa (SOW) to dobra okazja do rozmawiania o etosie i etyce w służbie. Dlatego stowarzyszenie zorganizowało na ten temat konferencję, która w dniach 7 i 8 maja odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Podczas dwudniowego spotkania wiele czasu poświęcono rozważaniom nad oczekiwaniami, jakim powinien sprostać funkcjonariusz Służby Więziennej, który chce postępować zgodnie z zasadami etyki służbowej. Mówiono także o tym, co buduje etos formacji i jak jest ona postrzegana. Profesor Maria Urlińska z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu omówiła problematykę integracji więzienników na przykładzie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Major dr Sebastian Pich poruszył tematykę etyki zawodowej jako wyznacznika profesjonalizmu funkcjonariuszy SW. Z kolei kpt. Paulina Ryś-Gonera wygłosiła wykład pt. "Etos Służby Więziennej", zaś dr Magdalena Urlińska przedstawiła wykład pt. "Etos służbowy - pojęcie".

Jubileusz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa i jego goście

Z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa jego prezes, por. Krzysztof Kutela, wręczył odznaki okolicznościowe osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia. Dodatkowo Koło Terenowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Potulicach odznaczyło złotym medalem honorowym SOW gen. Jacka Kitlińskiego - Dyrektora Generalnego SW, płk. Grzegorza Fedorowicza - zastępcę Dyrektora Generalnego SW oraz por. Krzysztofa Kutelę - prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Ponadto w konferencji udział wzięli: mjr Grzegorz Bajda - dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW, płk Ryszard Czapracki - komendant COSSW w Kaliszu, mjr Dariusz Małolepszy i mjr Tomasz Witkowski - komendanci OSSW w Kulach, prof. Piotr Petrykowski oraz dr Magdalena Urlińska - przedstawiciele Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czesław Tuła - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW, płk w st. spocz. Janusz Kwiecień - przewodniczący Zarządu Głównego KZEiR SW, dyrektorzy okręgowi SW oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

W trakcie konferencji odbył się również pokaz broni czarnoprochowej oraz nowoczesnego uzbrojenia, które w ostatnim okresie w ramach programu modernizacji pozyskała Służba Więzienna.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcia mjr Mariusz Zalewski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej