Minister Sprawiedliwości z dniem 31 grudnia 2018 r. odwołał ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk. Marcina Strzelca. Z dniem 1 stycznia 2019 r. powołał ppłk. Marcina Strzelca na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej