Z dniem 17 stycznia 2023 r. w życie weszły przepisy nowelizujące warunki przyznawania dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2023 r. wprowadziło nową regulację polegającą na zmianie ustalania wysokości dodatku za wysługę lat po przekroczeniu 15 lat służby. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, dodatek ten wzrastać będzie o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 30 latach służby, dzięki czemu funkcjonariusze legitymujący się co najmniej piętnastoletnim stażem służby każdego roku otrzymywać będą podwyżkę uposażenia.

Wprowadzane przepisy opracowane zostały na podstawie ustaleń podjętych podczas spotkania z partnerami społecznymi w OS SW w Popowie w dniu 25 maja 2022 r. Szacunkowe skutki finansowe zmiany sposobu określania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat w skali 10 lat budżetowych określono na ok. 110 mln. zł.

Wprowadzone uregulowania to kolejny, po programie reform „Nowoczesne więziennictwo, etap działań podejmowanych przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej w celu docenienia i zachęcenia do kontynuowania służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy.

 

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej