Z dniem 1 marca 2023 r. każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby otrzyma świadczenie za długoletnią służbę zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Wysokość świadczenia, za długoletnią służbę to 5% uposażenia zasadniczego, należnego uprawnionemu funkcjonariuszowi. Kwota świadczenia zwiększana będzie o 1% uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby, aż do wysokości 15% po 25 latach służby. Dodatkowo świadczenie to będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej po osiągnięciu przez funkcjonariusza 32 lat wysługi emerytalnej.

Świadczenie za długoletnią służbę ma na celu uhonorowanie doświadczonych funkcjonariuszy, którzy w trakcie pełnionej służby nabywają wiedzę i umiejętności, a dzięki swoim kompetencjom zadania służbowe realizowane  przez nich, wykonywane są na wysokim poziomie. Celem zwiększenia uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy posiadają co najmniej 15-letni staż służby wzmocni motywacyjny charakter systemu wynagrodzeń w Służbie Więziennej.

 

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej