Mając na względzie umożliwienie ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszom Służby Więziennej (szczególnie z pionu ochrony) od dnia 1 września 2022 roku została wprowadzona w Służbie Więziennej ogólna zasada naboru wewnętrznego na wakujące stanowiska w działach pozaochronnych aresztów śledczych i zakładów karnych, spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się w szczególności, co najmniej 2 letnim stażem służby w Służbie Więziennej.

W związku z powyższym , na stronie www.sw.gov.pl została dodana nowa zakładka: rekrutacja wewnętrzna, w której na bieżąco umieszczane są ogłoszenia dotyczące naboru wewnętrznego w pionach pozaochronnych, na terenie całego kraju. Od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku na stornie internetowej Służby Więziennej zamieszczono 1 310 ogłoszeń o występujących lub planowanych wakatach na stanowiskach pozaochronnych. Na zamieszczone ogłoszenia wpłynęły 1 844 aplikacje od zainteresowanych zmianą pionu służby funkcjonariuszy. Największą grupę stanowili funkcjonariusze ze stażem w przedziale 2 – 15 lat stażu tj. ok 67% ogólnej liczby zainteresowanych. Uwzględniając potrzeby jednostek organizacyjnych oraz liczbę składanych na konkretne stanowiska aplikacji spośród złożonych dokumentów wybrano 452 osoby, które zmieniły już stanowiska lub oczekują na wakaty pozwalające na realizację ww. ruchów kadrowych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej