Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 01 stycznia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk. Dariusza Małolepszego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej