19 listopada 2018 r., w godzinach wieczornych, podczas spotkania ministra Zbigniewa Ziobry i wiceministra Patryka Jakiego z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowo Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele z przewodniczącym zarządu głównego Czesławem Tułą, podpisano porozumienie wypracowane w dniach 14-15 listopada 2018 r. przez zespół powołany do spraw zdiagnozowania problemów i rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej.

Uzgodnienia porozumienia gwarantują funkcjonariuszom Służby Więziennej warunki analogiczne do rozwiązań przyjętych w stosunku do służb mundurowych podległych MSWiA.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

TEKST POROZUMIENIA

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej