20 grudnia 2018 roku zawarto porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Służbie Więziennej.

Na podstawie zapisów wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 - 2020" i ustaleń wynikających z porozumienia zawartego w dniu 19.11.2018 roku, pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, pracownicy zatrudnieni w Służbie Więziennej (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela) zostaną objęci podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku w średniej miesięcznej wysokości 300 zł. brutto na 1 etat i od 1 lipca 2019 roku w średniej miesięcznej wysokości 250 zł. brutto na 1 etat. Powyższa średnia uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz skutki finansowe wynikające z wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń z tytułu: m.in. nagród jubileuszowych i odpraw.

 

Porozumienie.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej