15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz ze swoimi zastępcami, a także przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele ze skarbnikiem organizacji Bolesławem Grońskim. Przedstawicielom strony Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” przewodził chor. Andrzej Kołodziejski. Głównym celem spotkania było omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami funkcjonariuszy Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyznawania dodatku służbowego. Strony przedstawiły aktualną sytuację dotyczącą poruszanego zagadnienia, jednocześnie zgadzając się, że jest to niezwykle istotny element kształtowania właściwej atmosfery w środowisku pracy. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że najpóźniej do 30 kwietnia br. strony przedstawią swoje propozycje dotyczące kwestii regulacji dodatku służbowego, które zostaną omówione na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na dzień 6 maja br.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej