Odwołania ze stanowisk dyrektorów Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dzisiaj (tj. 14 lutego) Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka odwołał ze stanowisk dotychczasowych dyrektorów Przywięziennych Zakładów Pracy. Nowi dyrektorzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Zespół Prasowy CZSW 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej