Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 02 stycznia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Olszanicy mjr. Adama Nieznańskiego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej