Program "Praca dla więźniów" rozwija się coraz dynamiczniej. Kolejni przedsiębiorcy zatrudniają osadzonych.

Skazani z Piotrkowa Tryb., Wałowic, Gorzowa Wlkp. i Szczecinka będą pracować dla kontrahentów zewnętrznych. Dzięki staraniom dyrektorów jednostek poszerza się grono przedsiębiorców, którzy nie mają obaw zatrudniać osadzonych w różnych branżach.

W Piotrkowie Tryb. za kratami

27 września 2018 roku Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim mjr Robert Fijałkowski podpisał umowę z Prezesem Zarządu firmy Larkis Sp. z o.o. z Dobczyc. Praca więźniów polegać będzie na wykonywaniu uszczelek poprzez wklejanie elementów metalowych w profile silikonowe i będzie wymagać dużej precyzji. Początkowa liczba ośmiu zatrudnionych może ulec zmianie, jeżeli wzrosną potrzeby kontrahenta. Co najważniejsze  - cała praca będzie wykonywana w murach piotrkowskiego aresztu.  Większość skazanych przebywających w piotrkowskiej jednostce skierowana jest do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego. Taka kategoria osadzonych może pracować jedynie na terenie jednostki lub w pełnym systemie konwojowania. Jeżeli firma prowadzi działalność, która w całości lub w części może być realizowana poza jej siedzibą, to Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim ma duży potencjał w tym zakresie. Na terenie jednostki przebywa 650 osadzonych i dodatkowych 100 w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach oraz Ośrodku Tymczasowego Zakwaterowania w Sulejowie. Jednostka dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz terenem inwestycyjnym, a dzięki programowi „Praca dla więźniów” przedsiębiorcy mogą liczyć na duże wsparcie finansowe.

W Lubsku – branża AGD

Ppłk Beata Augustowska - Urban, dyrektor Aresztu Śledczego w Lubsku podpisała umowę z firmą Amica we Wronkach. Dzięki niej pracę w firmie znajdą skazani z Oddziału Zewnętrznego w  Wałowicach. Wcześniej firma na podstawie innej umowy przejęła część zabudowań garażowo - warsztatowych, które po przebudowie posłużą jako hala montażowa elementów sprzętu AGD.

Gorzów Wlkp. dla przemysłu samochodowego

W Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. zawarto kolejną umowę w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych. Tym razem praca świadczona będzie na rzecz firmy DBW POLSKA Spółka z o.o., zajmującej się m.in. produkcją a także przetwórstwem wysokiej jakości produktów z włókien szklanych, metali i wełny stalowej z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego. Na potrzeby zatrudnienia osadzonych, jedno z pomieszczeń Oddziału Zewnętrznego w Słońsku zaadoptowano na miejsce pracy, w którym  kolejna grupa skazanych znalazła zatrudnienie.

Osprzęt elektroinstalacyjny w Szczecinku

W nowej  hali zbudowanej na terenie OZ w Szczecinku zatrudnienie znajdzie co najmniej 20 skazanych. Osadzeni pracować będą odpłatnie przy produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Trwałą współpracę w ramach programu "Praca dla Więźniów" chcą podjąć również Lasy Państwowe. Skazani będą mogli odpłatnie pracować dla Zakładów Usług Leśnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pierwsze spotkanie w tej sprawie - organizowane przez płk. Piotra Warenika, dyrektora okręgowego Służby Więziennej - już się odbyło. Kolejne zaplanowano na 5 października.

Wielostronne korzyści

Rozwój zatrudnienia odpłatnego osadzonych to wymierne korzyści finansowe oraz nowe możliwości w zakresie rozwoju zatrudnienia, jako jednej z najważniejszych form resocjalizacji. Wprowadzone przez rząd zmiany legislacyjne dotyczące, przede wszystkim potrąceń z wynagrodzeń skazanych (z 25% do 45% przysługującego osadzonym wynagrodzenia) znacząco zwiększyły, w ostatnich 2-ch latach, wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Środki finansowe z Funduszu wykorzystywane są na tworzenie nowych miejsc pracy między innymi poprzez budowę hal produkcyjnych. W latach 2016 – 2017 oddano do użytkowania 9 hal produkcyjnych, w których stworzono ok. 450 nowych miejsc pracy. W roku 2018 oddano do użytkowania 6 hal produkcyjnych a kilkanaście pozostaje w realizacji.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej