„Bezpieczni w Służbie i w Pracy” jest ogólnopolską kampanią społeczną Służby Więziennej realizowaną z powodzeniem już od trzech lat. Kampania jest adresowana w szczególności do pracowników administracji publicznej, którzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Od 2017 roku w  szkoleniach uczestniczyło ponad 6000 pracowników sądów, kuratorów, pracowników ośrodków wychowawczych i poprawczaków oraz pomocy medycznej. Kampania realizowana jest we wszystkich okręgowych inspektoratach Służby Więziennej w Polsce.

Dlaczego Służba Więzienna?

Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową w kraju, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim czasie zajmuje się trudnym podopiecznym. Kadra więzienna, na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

Dla kogo?

Trudny klient może przytrafić się każdemu. Zazwyczaj jest to osoba roszczeniowa, z pretensjami, agresywna werbalnie, ale nie tylko. Trudnym klientem będzie również ktoś, kto przekonany jest o swojej racji i uważa, że jesteśmy niekompetentni. Coraz częściej zdarza się, że z klientem trudnym mają do czynienia przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych i samorządowych. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. Zdarza się, że kończą się agresją fizyczną wobec urzędników państwowych, np.: napaści na ratowników medycznych, uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią.

Czego można się nauczyć?

Szkolenia prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej odbywają w dwóch modułach.

Moduł teoretyczny:

  • przeprowadzenie szkolenia przez psychologa z Ośrodka Medycyny Pracy lub psychologa penitencjarnego z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.
  • przeprowadzenie szkolenia przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza Służby Więziennej z zakresu sposobu prowadzenie rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta, np. w czasie wizyty w miejscu jego zamieszkania.
  • przeprowadzenie szkolenia przez funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej, zajmującego się zagadnieniami prawnymi na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu. Omówienie przestępstw, które mogą zostać popełnione przez petentów, np. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie oraz postępowanie w przypadku bycia ofiarą takiego działania.

 

Moduł praktyczny:

  • przeprowadzenie szkolenia przez psychologa z Ośrodka Medycyny Pracy lub psychologa penitencjarnego z zakresu stosowania prostych technik relaksacyjnych.
  • przeprowadzenie szkolenia przez funkcjonariuszy specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze.
  • przeprowadzenie szkolenia przez specjalistów ds. ochrony z zakresu projektowania bezpiecznego miejsca pracy. Usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego.

Informacje:

Chętnych zapraszamy na kolejną edycję kampanii.

W zależności od liczby uczestników, potrzeb oraz możliwości logistycznych szkolenia będą organizowane na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej i podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji kampanii w poszczególnych regionach Polski udzielają rzecznicy prasowi dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz ośrodków szkolenia.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej