12 października, w jubileuszowym roku 100–lecia polskiego więziennictwa na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka Służby Więziennej.

W 23. Pielgrzymce funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyło ponad 600 osób, m.in.: kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy z rodzinami, przedstawiciele związku zawodowego, kapelani posługujący w zakładach karnych w całej Polsce oraz emeryci. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy z o. Konstantynem Pantelejem, naczelnym kapelanem dla grekokatolików.

Z Jasnej Góry, gdzie przykłada się ucho, by usłyszeć jak bije serce narodu, serce matki - witam Was - takimi słowami do pielgrzymujących więzienników zwrócił się o. Mieczysław Polak podprzeor Jasnej Góry witając wszystkich w imieniu Paulinów.

Modlitewne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i kompanii honorowej Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach spod Bramy Lubomirskich. Następnie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. oraz w drodze krzyżowej. Głównym Celebransem uroczystości był ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Służby Więziennej.

- Jesteśmy służbą z tradycjami (…) Przychodzimy się tu pokłonić, pomodlić, w to miejsce, tak ważne dla nas Polaków i to nasze 100-lecie wpisuje się w historię Polski i historię tego miejsca, świętego dla wszystkich Polaków – podkreślił gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej.

Ks. Adam Jabłoński, krajowy duszpasterz więziennictwa zwrócił uwagę na potrzebę pracy duszpasterskiej po obu „stronach krat”, czyli wśród funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin a także wśród osadzonych. Ta druga posługa wymaga od kapłana szczególnego i indywidualnego podejścia pełnego zaangażowania oraz wytrwałości.

- Tu potrzeba nieść otuchę i nadzieję. Nie tylko nawracać, ale pokazać więźniom, że są ważni, są takimi samymi ludźmi, jak ci po drugiej stronie muru. To przywrócenie godności jest najważniejsze – podkreślił krajowy duszpasterz więziennictwa.

Oprawę muzyczną pielgrzymki zapewnił Reprezentacyjny Zespół Służby Więziennej. Po Eucharystii pielgrzymi przeszli na Wały Jasnogórskie, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

BDG SW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej