„Pieśń Dusz” w przejmującym wykonaniu Agnieszki Kowalskiej rozpoczęła rocznicowe uroczystości w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jubileuszowe gratulacje złożyli również zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej.

Rok działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej to blisko 50 tysięcy gości z całego świata. Wśród tej liczby można wymieniać zarówno zorganizowane grupy m.in. z Izraela, Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii, jak również szereg wizyt o charakterze oficjalnym w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezydentów Grupy Wyszehradzkiej czy Premier RP Beaty Szydło. Wystawa poświęcona rodzinie Ulmów była prezentowana w 30 miejscach na całym świecie odwiedziła nawet Szanghaj i Brmię. Działalność Muzeum to również szereg warsztatów, projekcji, koncertów i działań o charakterze edukacyjnym. Wśród gości biorących udział w towarzyszącej rocznicy konferencji podsumowującej wzięli udział m.in. Szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wiceprezes IPN i inicjator powstania placówki Mateusz Szpytma, podkarpaccy parlamentarzyści Kazimierz Gołojuch i Wojciech Buczak, arcybiskup Adam Szal, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Piotr Szpanowski. Gościem honorowym był pan Eugeniusz Szylar – Sprawiedliwy z Markowej, jeden z ludzi, którym poświęcone jest muzeum. Zaproszenie do udziału w uroczystościach otrzymali również przedstawiciele Służby Więziennej – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Marek Grabek, Dyrektor zakładu Karnego w Rzeszowie – ppłk Robert Kogut i mjr Bożena Ulidowska – specjalista OISW w Rzeszowie, autorka programu „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów”.

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku podkarpacka Służba Więzienna wspólnie z muzeum w Markowej realizuje autorski projekt o charakterze readaptacyjnym adresowany do osób pozbawionych wolności, stwarzający bezpośrednie możliwości skonfrontowania własnych postaw życiowych, systemu wartości i zachowań z postawami zwykłych ludzi znajdujących się w sytuacjach skrajnych i trudnych, w oparciu o sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów, jak również innych postaci z grona Sprawiedliwych. Jak podkreślała w trakcie podsumowania działalności pani dr Anna Stróż – Kierownik Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, realizacja programu wspólnie ze Służbą Więzienną należy do sztandarowych projektów placówki.

Więcej informacji na stronach:
http://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/5136-muzeum-ulmow-swietuje-rok-istnienia
http://muzeumulmow.pl/pl/


Foto: Michał Mielniczuk (dzięki uprzejmości biura prasowego Marszałka Województwa Podkarpackiego)

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej