Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wziął dziś udział w uroczystości otwarcia oddziału aresztu śledczego dla kobiet w Oddziale Zewnętrznym w Tarnowie-Mościcach oraz w podpisaniu umowy na budowę nowego pawilonu zakwaterowania osadzonych w tym samym ośrodku penitencjarnym.

– Służba Więzienna to dziś zupełnie inna formacja niż ta, którą pamiętamy z 2015 roku. Przeszła już jeden wielki program modernizacji, zrealizowany wysiłkiem całego państwa i nakładem miliardów złotych, a w tej chwili realizowany jest drugi taki program – powiedział Michał Woś.

W ramach dwóch programów przeznaczonych będzie na poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, a także na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa łącznie kilka miliardów złotych, które pozwalają między innymi na inwestowanie w nowe miejsca dla osadzonych.

– Zostały też zreformowane zasady odbywania kary. Myślę, że całe społeczeństwo już wie o wielkich korzyściach, które płyną z upowszechnionej w ostatnich latach pracy więźniów –stwierdził wiceminister sprawiedliwości. – „Praca dla więźniów” to nie tylko program resocjalizacji, nie tylko program, który spowodował, że 96 proc. osadzonych zdolnych do pracy pracuje, lecz także program finansowy, dzięki któremu polskie więziennictwo stawia kolejne kroki na drodze do samofinansowania.

Michał Woś zwrócił uwagę na rolę, jaką w regionie odgrywa Tarnów. – Miasto jest centrum tego regionu, więc inwestycje powinny być tu realizowane. Również inwestycje związane z wymiarem sprawiedliwości. W Tarnowie znów będzie funkcjonował ośrodek kuratorski, a dzisiaj jesteśmy w miejscu nowej inwestycji w rozwój strony penitencjarnej wymiaru sprawiedliwości – podkreślił wiceminister. 

Wiceminister wskazał, że Oddział Zewnętrzny w Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie – ze względu na swoje położenie przy dużych zakładach przemysłowych – jest idealnym miejscem, żeby ułatwić realizację programu „Praca dla więźniów”. Budowa nowego pawilonu to jednocześnie lokalna inwestycja, która zapewnia rozwój firmom-podwykonawcom, da również miejsca pracy mieszkańcom regionu.

Pawilon zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnętrznym w Tarnowie-Mościcach będzie budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych. Konstrukcja dachu pozwoli na montaż paneli fotowoltaicznych. Ponadto budynek będzie wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób chorych. W pawilonie będzie 56 cel czteroosobowych oraz cela dwuosobowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To pozwoli na łączne zakwaterowanie 226 osób.

Nowo otwarty oddział aresztu śledczego dla kobiet w tym samym tarnowskim zakładzie karnym to efekt przebudowy dawnego pawilonu zakwaterowania osadzonych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Dziś oddział aresztu śledczego to 52 miejsca. W budynku została wyodrębniona m.in. cela dwuosobowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która również może pełnić funkcję izby chorych oraz cela izolacyjna. Pawilon jest wyposażony w takie pomieszczenia jak łaźnia, pomieszczenie do kontroli, pomieszczenie socjalne dla funkcjonariuszy, pomieszczenie do prowadzenia czynności procesowych, dyżurki wychowawcy i psychologa oraz funkcjonariusza oddziałowego.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej