19 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej oraz otwarto nową strzelnicę.

Inauguracja szkolenia podoficerskiego

 19 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Sześćdziesięciu słuchaczy rozpoczęło naukę w części unitarnej szkolenia. Potrwa ona do 28 kwietnia 2018 r., a w maju słuchacze będą kontynuować szkolenie w części specjalizacyjnej. Funkcjonariuszy powitał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy, który życzył im sukcesów oraz owocnej pracy podczas szkolenia. Funkcjonariusze zdobywać będą wiedzę praktyczną i teoretyczną, która pozwoli im samodzielnie pełnić służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Nowa strzelnica

Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji szkolenia dla podoficerów Służby Więziennej otwarta została nowa strzelnica. To nowoczesny obiekt zbudowany w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, a jednocześnie najnowsza strzelnica w całej Służbie Więziennej. Dotychczas Ośrodek posiadał jedynie strzelnicę pneumatyczną, a słuchacze umiejętności strzeleckie doskonalili na strzelnicy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie ośrodek dysponuje nowoczesną bazą do szkolenia strzeleckiego na miejscu. Jest to szczególnie istotne z tego powodu, że Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach specjalizuje się w szkoleniu kadry z działów ochrony. Dla funkcjonariuszy pionu ochronnego najistotniejszą sprawą obok poznania zagadnień bezpieczeństwa jest przecież zdobycie umiejętności posługiwania się bronią palną.

Wyposażenie strzelnicy

Na kompleks obiektu strzelnicy składają się następujące pomieszczenia: 30-metrowa oś strzelecka z pięcioma stanowiskami strzeleckimi, pomieszczenie sterowni, sala dydaktyczna, pomieszczenie punktu medycznego, sala do czyszczenia i konserwacji uzbrojenia oraz podręczny magazyn uzbrojenia, a także pomieszczenie dla instruktorów strzelectwa. Obiekt spełnia wymogi do strzelań z broni długiej oraz krótkiej, znajdującej się na wyposażeniu zarówno Służby Więziennej, jak i innych formacji mundurowych. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie strzelnicy, które stanowi trenażer do wyświetlania scenek sytuacyjnych. Daje on szeroki wachlarz możliwości do szkolenia przyszłych podoficerów, ale i całej kadry naszej służby. W budynku strzelnicy znajduje się również odrębnie wydzielony magazyn uzbrojenia, spełniający wszelkie wymogi konieczne obecnie przy tego typu obiektach.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej