Dziś ( tj. 2 stycznia br.), w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się zdanie obowiązków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przez gen. insp. Jacka Kitlińskiego. W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in.: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny prof. Adam Bodnar oraz wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Centralnego Zarządu Służby Więziennej i odśpiewanie hymnu państwowego. Gen. Inspektor Jacek Kitliński uroczyście zdał swoje obowiązki oddając honor i klękając przed sztandarem.

To jest wzruszająca uroczystość, która pokazuje, że każdy z nas ma do wypełnienia ogromną misję i od naszego poświęcenia, od naszej determinacji, zależy, w jaki sposób tę misję wykonamy – powiedział minister Bodnar, dziękując generałowi Kitlińskiemu za jego ponad 30-letnią służbę. – Służbę, którą pełnił na rzecz Rzeczpospolitej, na rzecz obywateli, na rzecz państwa, ale także na rzecz osób osadzonych – dodał minister.

Wiceminister Maria Ejchart podziękowała gen. insp. Jackowi Kitlińskiemu i wskazała główne filary, którymi powinna kierować się Służba Więzienna.

Zmiana jest zawsze początkiem czegoś nowego, jest momentem analizy tego, co było dobre oraz analizą tego, co można zrobić lepiej, co można zmienić – mówiła.

Gen. insp. Jacek Kitliński podsumował prawie dziewięć lat swojej służby na stanowisku Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Dziękował swoim zastępcom i obecnej na zbiórce ścisłej kadrze kierowniczej formacji, a za ich pośrednictwem przede wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej w całym kraju.

Bez funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych sukces Służby Więziennej nie byłby możliwy – stwierdził.

Generał Inspektor Jacek Kitliński służbę rozpoczął w 1993 r. jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Rok później został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Po jej ukończeniu w 1995 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie. Dwa lata później objął stanowisko kierownika działu terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Pod koniec 2000 r. został przeniesiony do pełnienia służby na stanowisku inspektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. 1 stycznia 2007 r., będąc w stopniu majora Służby Więziennej, objął stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, a od marca 2013 r. sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Z dniem 30 stycznia 2015 r. Prezes Rady Ministrów powołał płk. Jacka Kitlińskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W marcu 2015 r. płk. Jacek Kitliński awansował na stopień generała Służby Więziennej, a 29 czerwca 2023 roku podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej otrzymał awans na stopień generała inspektora Służby Więziennej, który został nadany po raz pierwszy w historii naszej formacji.

 

List gen. insp. Jacka Kitlińskiego.

list_DG.jpg

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej