Funkcjonariusze Służby Więziennej i skazani pomagają usuwać skutki nawałnicy wywołanej przez orkan Ksawery, która przeszła przez Polskę 5 października 2017 roku.

W związku z tragiczną sytuacją powstałą po przejściu nawałnicy wywołanej przez orkan Ksawery  na terenie miasta Nowa Sól oraz okolicznych gmin, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Nowej Soli natychmiast ruszyli z pomocą poszkodowanym. W godzinach porannych 6 października 2017 roku na polecenie ppłk. Dariusza Rączkowskiego Dyrektora Aresztu Śledczego w Nowej Soli zwołane zostało  posiedzenie kierownictwa jednostki, w trakcie którego ustalono w jakiej formie jednostka może pomóc w usuwaniu skutków nawałnicy. W trakcie spotkania sztabu kryzysowego w siedzibie Urzędzie Miasta w Nowej Soli przedstawiciel Służby Więziennej powiadomił sztab o gotowości aresztu do podjęcia działań ratunkowych. Służba Więzienna kolejny raz nie pozostała obojętna i zaangażowała się w pomoc na rzecz lokalnej społeczności. Areszt Śledczy w Nowej Soli jako pierwsza instytucja zaoferował pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy. Dyrektor nowosolskiego aresztu podjął decyzję o skierowaniu ponad 20 skazanych oraz kilkunastu funkcjonariuszy Służby Więziennej  do usuwania skutków nawałnicy na terenie  miasta i gminy  Nowa Sól oraz na terenie gminy Otyń. Orkan uszkodził wiele linii energetycznych i innych urządzeń służących do dystrybucji prądu. Wg stanu na godz. 20 w wyniku wichury w województwie  lubuskim uszkodzone zostały 323 linie średniego napięcia, a awarii uległo ponad 5,3 tys. stacji średniego napięcia. Energii elektrycznej było pozbawionych ponad 270 tys. odbiorców.

Kilkunastu skazanych z Ostrowa Wlkp. skierowanych zostało poza teren jednostki organizacyjnej, aby pod nadzorem funkcjonariuszy usuwać skutki nawałnic na terenie miasta. Więźniowie zajmowali się głównie usuwaniem śmieci, połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz drobnymi naprawami zniszczonych elementów infrastruktury.

W Szamotułach więźniowie sprzątają teren miasta - ulice, parki i skwery, gdzie wciąż leżą gałęzie i konary.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej