Sierż. Marcin Wyszyński otrzymał medal w kategorii Wolontariusz Roku przyznany przez Kapitułę Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

11 listopada br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łochowie, w trakcie, której wręczono Medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich przyznawane corocznie zasłużonym mieszkańcom gminy i miasta Łochów. Jednym z zasłużonych był st. oddziałowy sierż. Marcin Wyszyński – funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, pełniący obecnie służbę w ochronie obiektów.

 

Kapituła Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich została powołana przez Towarzystwo Ziemi Łochowskiej w 1999 r., aby docenić i uhonorować wszystkich tych, którzy swoją pracą zawodową lub aktywnością społeczną działają na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, wspierając ich finansowo i duchowo.

 

Wyszyński poza pracą pasjonuje się historią i militariami. Dużą część pry­watnego życia poświęca na zgłębianie i kultywowanie tradycji i historii. Od 2015 r. jest wolontariuszem i koordynuje akcje „Paczka dla Bo­hatera". Inicjuje odnawianie grobów zlokalizowanych w łochowskich lasach osób poległych w latach 1939-45. Sierż. Marcin Wyszyński jest koordynatorem i rekonstruktorem uroczystości upamięt­niających wydarzenia z różnych okre­sów historycznych. Ponadto prowadzi lokalne uroczysto­ści poświęcone pamięci Żołnie­rzy Wyklętych. Poza działalnością rekonstrukcyjną czyn­nie krzewi wiedzę historyczną oręża polskiego poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Za dotychczasową działalność posiada odznaki: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadaną przez Polski Czerwony Krzyż, odznakę pamiątkową „Za akcję Burza" nadaną przez Światowy Zwią­zek Żołnierzy Armii Krajowej oraz liczne podziękowania od dyrektorów i komendantów ośrodków Służby Wię­ziennej, jednostek samorządu teryto­rialnego, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i szkół.

Więcej:

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej