11 października br. po raz czwarty odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną”, organizowanego przez Zakład Karny w Wołowie.

IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną” Wołów 2017 został zorganizowany z inicjatywy wychowawców ds. kulturalno-oświatowych Zakładu Karnego w Wołowie st.szer. Iwony Bawolskiej oraz por. Krzysztofa Czerniejewskiego. Patronat nad konkursem objął płk Tomasz Raczyk Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu.

Do udziału w konkursie zaproszono osadzonych z jednostek penitencjarnych całej Polski. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Przedmiotem pierwszej z nich „Więźniowie – dzieciom. Bajka” było zrealizowanie bajki audiowizualnej własnego pomysłu lub zaadoptowanej od innego autora. Kategoria druga obejmowała natomiast projekty pod hasłem „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone”, które mogły zostać zrealizowane w formie filmu, reportażu lub audycji ukazujących pozytywne strony lub aktywność więźniów w dążeniu do kreatywnego i rozwojowego wykorzystania czasu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Każdy z uczestników mógł przesłać maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii (na płycie DVD, CD, Blu-ray lub pamięci typu „flash”).

W dniu 11 października br. jury dokonało przeglądu oraz oceny prac nadesłanych na IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną”. W kategorii „Więźniowie – dzieciom. Bajka” (podkategoria: bajka audiowizualna) zwyciężyła projekcja autorstwa Piotra B oraz Sebastiana P z Zakładu Karnego w Wołowie pt. "Hieronima świat bajkowy". 2 miejsce zająła bajka Michała L. z Zakładu Karnego w Wierzchowie pt."Łazik". W podkategorii: bajka -słuchowisko wygrała praca Michała L. z Zakładu Karnego w Wierzchowie pt. "Łazik i żubry". W kategorii „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone” za najlepszą pracę jury uznało film Dawida G. z Zakładu Karnego we Włocławku pt. "Auschwitz". 2 miejsce przypadło dla Piotra B. z Zakładu Karnego w Wierzchowie - "Mama". Miejsce 3 przyznano Michałowi L. również z Zakładu Karnego w Wierzchowie za film "Dojazd".

 

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej