Wszyscy twórcy profesjonalni i amatorzy już mogą nadsyłać swoje produkcje na XII International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”. Autorami filmów o tematyce penitencjarnej mogą być zarówno reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, youtuberzy, fotograficy, jak i funkcjonariusze, studenci, uczniowie oraz osadzeni.

Kręcić może każdy. Niezależnie od formy, bo ten festiwal od ponad dekady łamie stereotypy. Pokazuje rzeczywiste życie za więziennym murem, choć z różnych perspektyw. W jedenastoletniej historii jurorzy ocenili już niemal 240 zgłoszonych filmów.

 

„Prison Movie” jest miejscem spotkań ludzi, których łączy penitencjarystyka i tematyka  Służby Więziennej. Wolność nawiązuje tu dialog z izolacją. Twórcy konfrontują się z problemami więziennictwa, dostarczając widzom nowej o nim wiedzy, wzbogaconej o wrażenia artystyczne. Motywem przewodnim festiwalu jest człowiek i jego narracja z samym sobą i otoczeniem. Festiwal daje pretekst do rozmowy o wartościach, ideach, normach, ale też o sensie istnienia i wierze w lepsze jutro, w lepszych nas.

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie Statuetek „Dobrego Łotra” i pozostałych nagród nastąpi 10 października 2024 r. na specjalnym pokazie – Gali Finałowej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Termin nadsyłania produkcji: 22 lipca 2024 roku.

Magdalena Socha

autorka plakatu Alicja Borsiak-Śleszyńska

Szczegóły uczestnictwa w festiwalu:

https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-viii-edycja-iff-prison-movie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej